Contact

Hintze Communicatie


Achterweg 7
1862 XH Bergen
t: 06 - 51 41 51 92
e: info@hintzecommunicatie.nl

 

Trainingen

Communicatietrainingen

 • Communicatie: inzicht in communicatieprocessen (1 dagdeel), beïnvloeding van een gesprek door eigen gedrag (1 dagdeel).
 • Effectief onderhandelen
 • Omgaan met lastige situaties: conflicthantering.
 • Teamgericht werken.
 • Delegeren, een kunst of een gunst?
 • Omgaan met kritiek: hoe maak ik er een leermoment van?

Specifieke trainingen voor zorginstellingen

 • Samenwerken, hoe doe je dat?
 • Rapportage: alle neuzen de zelfde richting op!
 • Zorgleefplan: hoe pakken wij dat aan?
 • Zorgleefplan: praktijkgerichte training met trainingsacteur.
 • Vier domeinen: de mens is niet zijn lichaam alleen.
 • Vraaggericht werken.
 • Kleinschalig wonen en werken: het meervoud van lef is leven.
 • De wondere wereld van dementie
Boven genoemde thema’s behoren tot de mogelijkheden van een training. De vraagstelling van de klant staat bij het ontwikkelen van een training centraal, alleen zo kunnen de deelnemers een optimaal resultaat bereiken.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Hintze Communicatie.