Contact

Hintze Communicatie


Achterweg 7
1862 XH Bergen
t: 06 - 51 41 51 92
e: info@hintzecommunicatie.nl

 

Breder kijken dan zorg alleen

Ontwikkelingen in de zorg

De afgelopen jaren is er enorm veel veranderd in de zorg. Je kunt spreken van een cultuuromslag! De ontwikkeling van de Normen Verantwoorde Zorg zet de kwaliteit van leven van de zorgvrager centraal. Er wordt gekeken naar de mens achter de cliënt. Het verzorgende personeel moet vaker flexibel zijn en heeft een meer coördinerende taak. Communicatie is een belangrijke competentie om beter aan de wensen en behoeften van de cliënt te kunnen voldoen.

Om dit te kunnen waarborgen wordt van de medewerkers in een zorginstelling een vraaggerichte werkhouding verwacht. Dat betekent dat de verzorgende steeds opnieuw aansluiting zoekt bij de behoeften aan ondersteuning van de cliënt. Op deze manier kan de cliënt zijn/haar leven zoveel mogelijk inrichten zoals de cliënt dat belangrijk en zinvol vindt.

Het werken met het Zorgleefplan, inclusief de 4 domeinen, is een ander essentieel onderdeel. Naast aandacht voor het lichamelijke welbevinden wordt nu ook gekeken naar het woon- en leefklimaat, de participatie en sociale contacten en het geestelijke welbevinden.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar vraagt veel van de medewerkers. Voor medewerkers is er niet altijd zicht op de noodzaak van verandering. De nieuwe aanpak wordt niet herkend in de eigen beleving en is daardoor oninteressant. De organisatie moet het doen zonder het draagvlak hiervoor. Het loslaten van een werkwijze die vertrouwd is levert weerstand op en voelt onveilig.

Hoe zorgt de organisatie er nu voor dat uw medewerkers deze aanpak begrijpen en hem gaan toepassen? Dat ze hun passie in hun beroep weer kunnen vinden? Dat alle neuzen de zelfde kant op staan?

Werkwijze

Bruikbaarheid in de praktijk staat bij ons bovenaan.

We gebruiken de methodiek waarneming – vragen stellen – herhalen – begrip tonen. We refereren aan de praktijk van de medewerkers door gebruik te maken van praktijkgerelateerde casuïstiek. Het gaat erom dat de medewerker het gevoel heeft: ‘Dit gaat over mij, hier kan ik wat mee’.

Tijdens de training vinden we een actieve betrokken houding van de groep belangrijk. We bekrachtigen teamgeest. Naast het theoretische gedeelte en de praktijkgerichte casus zien wij humor als een groot goed. Humor heeft de kracht om spanningen te ontwapenen en de vinger te leggen op zere plekken. Door de inzet van acteren, spelopdrachten en energizers vergroten we het plezier en implementeren we de theorie in een handelwijze.

Trainingen

De trainingen die wij aanbieden zijn altijd op maat aangepast aan de wensen en behoeften van onze klanten. U kunt daarbij denken aan een workshop om al aanwezige kennis op te frissen of een intensieve training van meerdere dagen om bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te implementeren.

Naast communicatie en teambuilding kunt u bij ons terecht voor de volgende onderwerpen: 
  • Werken met het Zorgleefplan
  • 4 Domeinen, de mens is meer dan zijn lichaam
  • Vraaggericht werken
  • Kleinschalig wonen