Contact

Hintze Communicatie


Achterweg 7
1862 XH Bergen
t: 06 - 51 41 51 92
e: info@hintzecommunicatie.nl

 

Aanpak en resultaat

Hoe gaan wij aan de slag?

Tegenwoordig is de functie van verzorgende uitgegroeid tot een zeer verantwoordelijke baan die veel kennis van het vak en van de wetgeving vereist. De verzorgende heeft behoefte aan groei en verbetering om adequaat in te kunnen spelen op de eisen die het beroep in de huidige tijd met zich brengt.

Goede communicatieve vaardigheden kunnen ieders persoonlijke groei ondersteunen, maar ze kunnen ook helpen de relatie met collega’s en/of familieleden te verbeteren. Het doel van een communicatietraining is:

 • je bewust maken van en inzicht geven in de eigen kwaliteiten en valkuilen
 • je beter te laten omgaan met lastige situaties
 • jouw communicatieve vaardigheden te optimaliseren
 • jouw persoonlijke effectiviteit te verbeteren
 • je inzichten geven over het eigen gedrag

In de trainingen van Hintze Communicatie maken wij gebruik van het principe ‘ervaringsgericht leren’. Dat wil zeggen, dat oefenen centraal staat. De werksituatie van de trainingsdeelnemers wordt als uitgangspunt genomen.

Hintze Communicatie werkt met praktijkgerichte voorbeelden en springt flexibel in op mogelijke knelpunten. Wij trainen vanuit een waarderende benadering door te focussen op dat wat de deelnemer goed kan en op het versterken van hun talenten. Om de stof nog beter te laten beklijven, werken wij vaak met een trainingsacteur.

Het is bekend dat slechts 10% informatie blijft hangen als een tekst gelezen wordt, en 20% bij het horen van die informatie. Door het interactief bespreken en vertalen naar de persoonlijke situatie van een deelnemer kan dat percentage verhoogd worden naar maar liefst 90%!

De ontwikkeling van de trainingsdeelnemer begint tijdens een training, maar het resultaat rijpt in de dagelijkse praktijk. Daarom helpt Hintze Communicatie graag ook na de training om de effecten ervan om te zetten in een blijvend resultaat.

Wat kun jij verwachten?

Wat is het uiteindelijke effect voor de verzorgende, de teamleider en voor de zorgorganisatie?
 • 'moeten veranderen' slaat om in een 'graag willen' veranderen;
 • verzorgenden en teamleider(s) leren flexibel inspelen op de continue veranderingen;
 • men durft verantwoordelijkheid voor eigen handelen te nemen;
 • mensen zien en voelen dat ze zelf de sleutel tot succes zijn;
 • mensen zien opeens mogelijkheden in plaats van beperkingen;
 • je ziet wat het effect is van oprechte, eerlijke en open communicatie op de hele organisatie;
 • je ontdekt de kernkwaliteiten van jouw medewerkers en kunt deze actief inzetten en op een hoger niveau brengen;
 • medewerkers worden weer trots op zichzelf en op de zorginstelling;
 • er worden makkelijker knopen doorgehakt, beslissingen genomen, richtingen bepaald en stappen gezet voor een daadwerkelijke verandering die blijvend is;
 • praten 'over elkaar wordt praten met elkaar';
 • verzorgenden en teamleider(s) gaan (weer) met plezier naar hun werk, waardoor het totale resultaat op alle gebied met sprongen vooruit gaat.

Kortom: de kwaliteit van communiceren, samenwerken, resultaat en plezier groeit, omdat de zorginstelling oog heeft voor de individuele en gezamenlijke belangen binnen de organisatie.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Hintze Communicatie.

Als ik zo oud geworden ben,
dat ik geen mens herken.

En niet eens
jouw naam meer weet,
pak dan mijn hand even beet.

En zeg me gedag,
laat me voelen
dat je me mag.

Wellicht dat ik het gevoel herken,
dat ik voor iemand,
Iemand ben.